Praktyki zagraniczne Expo2020Dubai

Studenci i Studentki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli trzymiesięczne praktyki zagraniczne podczas Expo2020Dubai. Praktyki dają możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku międzynarodowym, podniesienia kompetencji zawodowych i językowych podczas organizacji konferencji branżowych czy wydarzeń towarzyszących o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
  • person
  • date 21.10.2021
  • time
Skip to content