wave

System Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego
GATO jako narzędzie wspomagania decyzyjnego do optymalizacji przewozów lotniczych

ICAO GATO

Identyfikacja strategicznej współpracy pomiędzy lotniskami, ocena konsekwencji ekonomicznych fuzji linii lotniczych oraz otwieranie nowych, bezpośrednich połączeń komunikacyjnych dalekiego, globalnego zasięgu – to wyzwania na które odpowiada nowe narzędzie analityczne GATO. Projekt powstał w 2015 r. we współpracy z ICAO – agencją ONZ ds. lotnictwa cywilnego.
GATO, czyli System Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (Global Air Transport Optimisation) to kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych oraz narzędzie optymalizacji przewozów. Dotychczasowe wyniki oparte są na kompletnym repozytorium danych (Air Traffic Big Data) zawierającym 3,5-4 miliardów zapisów przewozów pasażerskich. Jednocześnie ICM opracował zestaw najnowocześniejszych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji do planowania i optymalizacji ruchu lotniczego.

Aplikacja GATO zawiera obecnie pięć modułów analitycznych: Linie Lotnicze, Lotniska, Kraje, Trasy, Wolności Lotnicze (Airline, Airport, Country, Route, Air Freedoms); które mają zostać uzupełnione o dwa kolejne – modele predykcji oparte na AI i uczeniu maszynowym – Rentowność Połączeń (Route Profitability) i Analizy Różnych Scenariuszy Siatki Połączeń (Scenario Analysis).

Narzędzia opracowane w ramach projektu wprowadzają nową jakość do analityki lotniczej, tworząc w pełni zintegrowane, stale aktualizowane repozytorium danych o ruchu lotniczym, rozkładów lotów i atrybutów. GATO to obecnie wiodący, najnowocześniejszy system analityki lotniczej Big Data, który umożliwia natychmiastowe generowanie statystyk w wysokiej rozdzielczości – w skali globalnej lub krajowej; również zawężonej do dowolnego przewoźnika, pojedynczej trasy, miasta, wyspy lub lotniska.

Emergency Squawk Detection System

System Nagłych Sytuacji Alarmowych (Emergency Squawk Detection System) służy do monitorowania lotniczych sygnałów alarmowych w czasie rzeczywistym. Celem aplikacji jest monitorowanie i zbieranie sygnałów o niebezpieczeństwie, wysyłanych przez samoloty (w szczególności tzw. squawks 7500, 7600 i 7700). System pobiera dane ADS-B z FlightAware w czasie rzeczywistym i przechowuje przefiltrowane, znormalizowane i zagregowane zapisy w repozytorium danych ICM

Interfejs API w postaci usług internetowych RESTful pozwala na obrazowanie aktualnych sytuacji awaryjnych  podczas lotu –  określa ich znaczenie, cechy geograficzne i trendy czasowe. Interfejs umożliwia również analizę zdarzeń z przeszłości. Ponadto system filtruje wyniki fałszywie pozytywne. Alerty związane z bieżącymi sytuacjami kryzysowymi można również aktywnie przekazywać zainteresowanym stronom zewnętrznym, takim jak CAA (Civil Aviation Authority) i ANSP (Air Navigation Service Provider) i innym.

Jan Malawko, PhD

EMAIL arrow
wave

POLSKI PAWILON
NA EXPO 2020 W DUBAJU

Polski Pawilon
1 października 2021 – 31 marca 2022

KIEDY

Od 10:00 do 22:00

GDZIE

Sektor “Mobility” na Expo 2020 Dubai

Wirtualny spacer po Expo arrow
Skip to content