wave

Model Epidemiologiczny ICM
Przestrzenny i kontekstowo rozdzielczy

Model Epidemiologiczny ICM opisuje rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Umożliwia on przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzają dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne.

Opis modelu epidemiologicznego

ICM dostarcza zarówno wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby.

Główną ideą modelu jest możliwie pełna reprezentacja struktury społecznej kraju do poziomu poszczególnych osób przebywających na terytorium Polski oraz ich kontaktów. Takie ujęcie zagadnienia daje potencjalnie ogromne możliwości, ale wiąże się też z ogromną pracą analityczną i programistyczną oraz z nieustanną walką o zdobywanie danych potrzebnych do konstrukcji i kalibracji modelu.

Model Epidemiologiczny ICM jest przestrzennie i kontekstowo rozdzielczy. Oznacza to, że może śledzić rozwój epidemii na siatce geograficznej w rozdzielczości 1km2 oraz że kontakty fizyczne, poprzez które dochodzi do przekazywania wirusa, odbywają się w różnych charakterystycznych dla naszego życia rodzajach miejsc. Obecnie zdefiniowane w modelu (osobne) kategorie to: gospodarstwa domowe, miejsca pracy, przedszkola, szkoły, uczelnie, podróże oraz przypadkowe spotkania uliczne.

Przebieg choroby, którą przechodzi każdy wirtualny mieszkaniec w naszym modelu, odpowiada typowemu przebiegowi choroby COVID-19. Jednak kluczowe parametry modelu, czyli bazowa transmisyjność wirusa oraz skłonność Polaków do wychodzenia z domu przy lekkich objawach, kalibrowane są, po bayesowsku, do rzeczywistego przebiegu epidemii.

Zespół ICM na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia i Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jesteśmy członkiem zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 powołanego przez Ministra Zdrowia. Z dużą satysfakcją współpracujemy z innymi zespołami modelującymi epidemię COVID-19 w Polsce: grupą MOCOS z Politechniki Wrocławskiej, zespołem prof. A. Gambin z MiMUW, oraz zespołami modelarskim z PZH (prof. M. Rosińska) i MZ.

Bieżąca predykcja
Przewidywanie maksymalnego obłożenia szpitali
Uzgodnienie symulacji i danych na poziomie regionalnym
Nadmierna liczba zgonów w 2020 roku
Nowe przypadki
Kraje
Warianty wirusa
Zakażenia w grupach wiekowych
Infekcje w zależności od otoczenia

Mapa porozumienia regionalnego (na poziomie powiatów) nowych przypadków i zgonów, kolory odpowiadają miejscu w rankingu RMSD; histogramy RMDS dla nowych przypadków i zgonów.

Nowe przypadki w województwach, wyniki symulacji i dane urzędowe.

Mapy powiatów – liczba na 100 tys. mieszkańców: (i) nowe przypadki przy maksimum nadchodzącej fali (dane modelowe, z uwzględnieniem tzw. dark figure); (ii) całkowita przewidywana liczba zgonów; (iii) i (iv) hospitalizowani pacjenci i pacjenci OIOM w maksymalnej nadchodzącej fali; (v) szczepienia.

Nowe przypadki infekcji różnymi wariantami wirusa

Zależności czasowe liczby nowych przypadków w grupach wiekowych.

Zależność czasowa liczby nowych infekcji w zależności od otoczenia.

Symulacja rozprzestrzeniania się wirusa
Covid-19 w Polsce

Pierwsza wersja Modelu Epidemiologicznego ICM została stworzona w latach 2008-2010, opublikowania w artykułach naukowych, przedstawiała potencjalny przebieg rozprzestrzeniania się epidemii. Aktualnie ICM posiada model działający na poziomie całego kraju, dobrze oddający rzeczywistą sytuację epidemiologiczną i posiadający ogromny potencjał rozwojowy przy badaniu szczegółowych efektów w dynamice epidemii.

Film obok prezentuje przebieg epidemii Sars-Cov-2 w Polsce, w okresie od początku epidemii do lipca 2022 roku. Wykres przedstawia 7-dniową średnią liczbę stwierdzonych przypadków (zgodnie z danymi podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia), natomiast mapa jest regionalną wizualizacją modelu ICM, gdzie natężenie koloru odpowiada liczbie przypadków (zachorowań) w kwadracie 1×1 km.

Dr. Franciszek Rakowski

EMAIL arrow
wave

POLSKI PAWILON
NA EXPO 2020 W DUBAJU

Polski Pawilon
1 października 2021 – 31 marca 2022

KIEDY

Od 10:00 do 22:00

GDZIE

Sektor “Mobility” na Expo 2020 Dubai

Wirtualny spacer po Expo arrow
Skip to content