wave

Meteo
Numeryczna Prognoza Pogody

Prognozy pogody ICM UW są publikowane na popularnym portalu pogodowym meteo.pl, który dostarcza najdokładniejsze prognozy pogody dla Polski i jest odwiedzany ok. 200 milionów razy w roku.

Modelowanie i jego funkcje

Od 1996 roku ICM UW korzysta z zasobów superkomputerowych do prac badawczo-rozwojowych związanych z numerycznym modelowaniem atmosfery. Na tej podstawie tworzone są prognozy stanu atmosfery, które stanowią podstawę do dalszych badań i innych projektów. Strona meteo.pl pokazuje część wyników, która dotyczy warstwy bezpośrednio przy powierzchni ziemi. W rzeczywistości obszar objęty obliczeniami zaczyna się kilka metrów pod powierzchnią ziemi i sięga 30 km ponad jej powierzchnię. 

 

Obecnie obliczenia przeprowadzone przez ICM pozwalają przewidzieć pogodę w całej Europie nawet ze 120 godzinnym wyprzedzeniem. Obszar objęty szczegółowym modelem rozciąga się od Wenecji na południu do koła podbiegunowego na północy, i od Frankfurtu nad Menem na zachodzie, po Kijów i Petersburg na wschodzie.

 

Podstawowym modelem stosowanym w ICM UW jest ujednolicony model UM (Unified Model) stosowany we współpracy z brytyjską służbą meteorologiczną Met Office. Model jest uruchamiany cztery razy dziennie, a prognozy o 00 i 12 UTC zostają rozszerzone do 120 godzin. Procesy obliczeniowe rozpoczynają się automatycznie o określonych porach. Obliczenia modelowe na klastrach wykorzystują zasoby im dedykowane w określonych godzinach, dzięki czemu są wykonywane natychmiast. Wszystkie procesy są nadzorowane przez operatorów 24 godziny na dobę. W celu monitorowania jakości prognoz, wyniki modeli numerycznych prognoz pogody pracujących w trybie pracy ICM są weryfikowane co miesiąc na podstawie danych obserwacyjnych ze stacji synoptycznych. Wyniki weryfikacji dla polskich stacji dostępne są pod adresem: http://weryfikacja.icm.edu.pl/. Sprawdzane są następujące elementy meteorologiczne: ciśnienie zredukowane do poziomu morza, temperatura powietrza na 2 m, temperatura punktu rosy na 2 m, prędkość wiatru na 10 m, kierunek wiatru na 10 m i suma opadów z 12 godzin.

 

Wyniki prognoz archiwizowane są od początku ich wyznaczania, co oznacza, że ​​ICM UW posiada archiwum począwszy od 1997 roku (obecnie ok. 25 lat).

 

Zespół Meteo tworzą doświadczeni eksperci w dziedzinie fizyki atmosfery, meteorologii i wyznaczania scenariuszy klimatycznych, programiści i analitycy danych wspierani przez ekspertów HPC z innych zespołów ICM UW.

 

Funkcje modelu numerycznej prognozy pogody (METEO):

 

 • Obsługa akademicka (współpraca z polskim MetService).
 • Działalność meteorologiczna w ICM UW od 1996 roku.
 • Wyniki dostępne na ogólnodostępnych stronach internetowych:
 • Niezależne modele NWP:
  • UM 4 km (Model ujednolicony) UK Met Office,
  • UM 1,5 km (Model zunifikowany) UK Met Office,
  • WRF (Model Badań i Prognoz Pogodowych),
  • COAMPS (sprzężony system prognozowania mezoskali oceanu i atmosfery).
 • Prognozy wykorzystywane są przez sektor publiczny, naukowy i użytkowników komercyjnych
 • Elastyczne podejście do spełniania wyrafinowanych wymagań.
Studium przypadku:
Intensywne opady
Studium przypadku:
Silne, porywiste wiatry
Studium przypadku:
Długotrwały brak opadów

Niezwykłe warunki meteorologiczne w Polsce

– Intensywne opady (ryzyko powodzi)

 

„Potop Tysiąclecia” w Polsce (1997):

 • Ekstremalne opady deszczu w lipcu 1997 r. doprowadziły do ​​powodzi w południowo-wschodniej części Polski.
 • Oparta na Zunifikowanym Modelu prognoza numeryczna ICM UW była jedyną, która przewidziała to zjawisko.
 • Trafność prognoz została odebrana jako duży sukces ICM UW i przyczyniła się do prestiżu oraz szerokiej rozpoznawalności.

Niezwykłe warunki meteorologiczne w Polsce

– Silne, porywiste wiatry

 

Silne burze (11-12 sierpnia 2017)

 

300-kilometrowa burza w kształcie łuku (bow echo) spowodowała kilka poważnych szkód:

 • 6 osób zginęło, 52 os. zostały ranne,
 • prawie 80 000 ha lasów zostało zdewastowanych,
 • oszacowanie szkód budowlanych: ponad 250 mln zł,
 • ponad 130 tys. osób zostało pozbawionych prądu

 

Prognozy UM: porywy wiatru do 50 m/s (180 km/h). Takie wartości nie były traktowane poważnie przed tym wydarzeniem.

 

Model UM dostarczył bardzo dokładnych prognoz dotyczących lokalizacji zjawiska. Nastąpiła jednak niewielka zmiana w czasie wydarzenia.

Niezwykłe warunki meteorologiczne w Polsce

– Długotrwały brak opadów (ryzyko suszy)

 

Susza w Polsce (lato 2018):

 • Susza rolnicza we wszystkich polskich województwach.
 • Według IUNG-PIB (Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa) 92% polskich gmin dotknęła susza (49% gruntów ornych).
 • W takich okresach kluczowe są informacje o temperaturze i ewentualnych opadach.
 • Dane archiwalne (prognozy UM) są wykorzystywane do analizy w programie łagodzenia skutków suszy.

PrognOZEr

PrognOZEr został przygotowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Obszarowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem jej wpływu na obciążenia węzłów sieci”. Serwis prezentujący prognozy dla OZE powstał dzięki współpracy naukowej ICM UW z firmą Globema.

Głównym celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego, który będzie wykorzystywany do prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce (OZE), w podziale na jednostki regionalne (województwa i powiaty). PrognOZEr uwzględnienia przyrost liczby źródeł energii (turbin, paneli fotowoltaicznych, itp.) oraz wpływ produkcji na sieć energetyczną.

ICM UW dostarcza numeryczne prognozy meteorologiczne, a Globema korzysta z dedykowanej platformy 4RES oraz danych Urzędu Regulacji Energetyki, tj. ok. 3100 farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Karolina Szafranek

EMAIL arrow
wave

POLSKI PAWILON
NA EXPO 2020 W DUBAJU

Polski Pawilon
1 października 2021 – 31 marca 2022

KIEDY

Od 10:00 do 22:00

GDZIE

Sektor “Mobility” na Expo 2020 Dubai

Wirtualny spacer po Expo arrow
Skip to content